Wokół problematyki nierówności w katolickiej nauce społecznej. Cz. 1