TAG

Katolicka Nauka Społeczna

Ekonomia braterstwa według papieża Franciszka

O wizji ekonomicznej zawartej w encyklice „Fratelli tutti” pisze prezes Centrum Myśli Gospodarczej, Michał Ciesielski.

Bez wyzwolenia człowieka nie zbudujemy Nowego Ładu

Prawdziwa wolność wymaga odpowiednich warunków w życiu ekonomicznym, politycznym i kulturalnym