KATEGORIA

Tożsamość

Strajk Kobiet szansą dla Kościoła?

Liczba ochrzczonych uczestników tzw. „Strajku Kobiet” pokazała upadek autorytetu kościelnej instytucji i jej wychowawczą klęskę. Zamiast poddawać się czarnowidztwu, zastanówmy się co dobrego możemy wynieść z tej sytuacji.

„Zapłodnienie to jedyna jakościowa zmiana w okresie prenatalnym”. Rozmowa z dr. Kuciem

O momencie rozpoczęcia życia, aborcji i roli państwa w kształtowaniu polityki prorodzinnej mówi doktor Dariusz Kuć w rozmowie z redaktorem Wojciechem Niedzielko.

Kościele, dlaczego mówisz do mnie po chińsku?

Kościół musi operować językiem konkretów, nie językiem uników i niedookreśleń w imię świętego spokoju.

Odwrócona adopcja, odwrócona aborcja

Zrywanie kulturowych więzi międzypokoleniowych i brak ciągłości polskich elit skutkuje osłabianiem polskiego kodu kulturowego.

Kultura oddana walkowerem

Globalnie prawica i konserwatyzm okazał się kompletnie nieudolny w materii wojowania w sferze kultury. Czas najwyższy na głębokie przemyślenie tej kwestii.