KATEGORIA

Lokalnie

Nowy „mesjasz lewicy”, czyli polityk Adam Bodnar

Adam Bodnar jako RPO nie stronił od polityki. Przez wiele lat był choćby współpracownikiem osławionego Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, zajmującego się tropieniem urojonego „faszyzmu”. Czy teraz czynnie zaangażuje się w politykę?

Nowa lewica – spór o politykę tożsamości i nie tylko

Konflikt w Partii Razem to tylko jeden z przejawów zmian o zasięgu międzynarodowym, które postępują w środowiskach lewicowych. Czy w przyszłości czeka nas wyłonienie się kolejnej mutacji lewicy?

„Jako naród nie zdajemy egzaminu solidarności z rodakami na Kresach”. Rozmowa z Karolem Kaźmierczakiem

Polacy kresowi dla mas mieszkańców RP w zasadzie nie istnieją. Poczucie odrębnego interesu mieszkających na Białorusi rodaków praktycznie nie istnieje.

„Nie zakazujmy aborcji, dokarmiajmy dzieci”. A co na to Ewangelia?

Czy zamiast na proliferskie i promałżeńskie billboardy nie należałoby wydać pieniędzy na obiady dla dzieci lub inną pomoc potrzebującym?

Po co mi to było, czyli spotkanie ze współczesną literaturą i czy możemy jeszcze liczyć na „wielką baśń o prawdach”

Współczesne nurty akademickie próbują bezkolizyjnie połączyć postmodernistyczne mozaiki filozoficzne z... literaturą staropolską. To się jednak nie może udać.