KATEGORIA

Fundamenty

Antysemityzm endecji. Dziedzictwo czy obciążenie?

Antysemityzm endecji i jego ewolucja od wersji realistycznej do obsesyjno-spiskowej pokazuje, że nadmierne skupienie się na określonym problemie, nawet wobec trafnie stawianych diagnoz, może prowadzić do zwyrodnienia idei.

„Nie da się być jednocześnie konserwatystą i liberałem”. Rozmowa z Alainem de Benoistem

O imigracji, kapitalizmie, erozji więzi wspólnotowych, sytuacji Francji i Europy mówi Alain de Benoist w rozmowie z Lucienem Ehrardem.

Korzenie i kwiaty myśli współczesnej

Esej „Korzenie i kwiaty myśli współczesnej” autorstwa Andrzeja Trzebińskiego ukazał się w 5. numerze pisma „Sztuka i Naród”, w roku 1942.

Carl Schmitt i Chantal Mouffe. Polityka jako konflikt

Myśląc o polityce mamy zwykle przed oczami klasyczną, starożytną formułę mówiącą o tym, że jest to troska o dobro wspólne. Przyglądając się bliżej widzimy jednak raczej różnego rodzaju walki o partykularne interesy różnych grup społecznych.

Czas ruszyć do kontrataku, czyli rozważania wokół książki A. Krzystyniaka, „Zwijanie polskości”

Poruszane przez dra Krzystyniaka sprawy dotyczą nie tylko kwestii terytorialnych, ale także i zachodzących na Górnym Śląsku (i nie tylko tam) różnych mechanizmów kulturowych, które miały i mają nadal swój głęboki wydźwięk polityczny.