KATEGORIA

Fundamenty

Carl Schmitt i Chantal Mouffe. Polityka jako konflikt

Myśląc o polityce mamy zwykle przed oczami klasyczną, starożytną formułę mówiącą o tym, że jest to troska o dobro wspólne. Przyglądając się bliżej widzimy jednak raczej różnego rodzaju walki o partykularne interesy różnych grup społecznych.

Czas ruszyć do kontrataku, czyli rozważania wokół książki A. Krzystyniaka, „Zwijanie polskości”

Poruszane przez dra Krzystyniaka sprawy dotyczą nie tylko kwestii terytorialnych, ale także i zachodzących na Górnym Śląsku (i nie tylko tam) różnych mechanizmów kulturowych, które miały i mają nadal swój głęboki wydźwięk polityczny.

Polska i świat w czasie przemian – słowo od naczelnego

Polska, Europa i świat stoi przed nowymi wyzwaniami. Historia przyśpiesza, a wielopłaszczyznowe przekształcenia zmieniają rzeczywistość.

Stanisław Brzozowski. Polska siła

Czy można mówić o aktualności myśli autora Legendy Młodej Polski, przemilczając rolę, jaką w jego filozofii odgrywał naród i specyficznie pojmowana tradycja?

O niemożności demokratycznego uzasadnienia liberalizmu. Wokół myśli Carla Schmitta

Jak uczyli nas greccy filozofowie, celem polityki jest realizacja dobra wspólnego Natomiast liberalizm – zdaniem Carla Schmitta – ze względu na prymat indywidualizmu nad wspólnotowością jest szkołą myślenia antypolitycznego.