Polacy między idealizmem a racją stanu

14 min.

Wojna na Ukrainie rozbudziła w milionach Polaków toposy ufundowane na wielowiekowej historii. Rosja jest postrzegana nie tylko jako zagrożenie militarne i polityczne, lecz także cywilizacyjne – powraca myślenie kategoriami walki „za wolność naszą i waszą” przeciwko „barbarzyńskiej tyranii”. Tego naturalnego odruchu nie należy jednak rozszerzać na całość naszego postrzegania świata i dziesiątek państw niezachodnich, które są zagrożeniem dla Polski znacznie mniejszym od Rosji albo w ogóle żadnym. Tego właśnie chce Moskwa – wielkiego sojuszu wszystkich państw niezachodnich lub niedemokratycznych, ramię w ramię walczących z USA i NATO.