Niemcy bardziej otwarcie dążą do zdominowania Europy. Wizyta Scholza w Czechach | Aleksandra Rybińska