Między socjalizmem a kapitalizmem. Gdzie szukać podstaw narodowego myślenia o gospodarce w XXI wieku?