Wszyscy antysystemowcy zawiedli. Czy Konfederacja będzie wyjątkiem?