W obronie Piłsudskiego. Polemika z Robertem Winnickim. Cz. I

15 min.

„W praktyce działania partii rządzącej widać (…) nie tylko odwołanie do historycznego mitu Marszałka, ale również do sposobu, w jaki sanacja sprawowała władzę. «Naczelnik» Kaczyński jest w tym względzie nie tylko wyobrażonym, ale w pewnych obszarach bardzo realnym następcą «naczelnika» Piłsudskiego” – pisze w artykule opublikowanym na łamach Nowego Ładu Robert Winnicki. Choć jego tekst nie wpisuje się w narrację zupełnie bezrefleksyjnego oczerniania Piłsudskiego, zdobywającą w Internecie popularność – lider Ruchu Narodowego zachowuje nieco zdrowej wstrzemięźliwości – to nad popełnionymi przez niego uproszczeniami, powielaniem stereotypów oraz mijaniem się z historyczną prawdą nie należy przejść obojętnie.