System ochrony zdrowia potrzebuje różnych zawodów medycznych