Polska tęczowa młodzież, SwipeTo, niedołężność PiSu i kapitulanctwo prawicy

15 min.