Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych w duchu pro-life

11 min.

Wprowadzenie programu „Rodzina 500+” symbolicznie zerwało z neoliberalnym podejściem do polityki społecznej, szczególnie charakterystycznym dla Polski lat 90. Przez wyraźniejsze tendencje społeczne, związane z chęcią zmiany państwa wczesnego kapitalizmu na państwo dobrobytu, coraz poważniej mówi się o konieczności zagwarantowania większej opieki państwa nad osobami niepełnosprawnymi. Wydaje się, że o ile wyjdziemy obronną ręką z nieuchronnych geopolitycznych przetasowań, to systemowa pomoc tej grupie społecznej prędzej czy później stanie się przedmiotem gruntownej reformy. Warto, aby środowiska odwołujące się do wartości tradycyjnych nie skapitulowały przed walcem kulturowej rewolucji i wypromowały własną opowieść o pomocy potrzebującym opartą na ochronie życia.