Polityka kroczy we krwi (kilka uwag o nieusuwalnym tragizmie dziejów) cz. 1