O dostęp do Morza Czarnego. Myśl twórców ukraińskiej geopolityki

10 min.

Trwająca na Ukrainie wojna może całkowicie przekreślić formułowane po I wojnie światowej koncepcje ukraińskich myślicieli nawiązujące do polskiego Międzymorza. Dalsze parcie Rosjan naprzód i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego z pewnością pozbawi ten kraj potencjału i znaczących zasobów. Jednocześnie oznaczałoby to ostateczne przekreślenie czarnomorskich koncepcji Stepana Rudnyckiego i Jurija Łypy.