Mocarstwo nad Wisłą i ukraińskie złudzenia

9 min.

Trwająca wojna na Ukrainie przekształca geopolityczny krajobraz Europy. Jesteśmy świadkami prawdziwej międzynarodowej burzy. Czy obecne zmiany są szansą na stworzenie mocarstwa nad Wisłą i odegrania prawdziwie podmiotowej roli przez Polskę?