Militaryzacja narodu. Propozycje i rozważania

16 min.

W obecnej sytuacji nie ulega wątpliwości, że promowany przez długi czas model rozdziału wojska zawodowego od społeczeństwa wobec wyzwań współczesności nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa RP. Wobec szeregu realnych zagrożeń dla państwa i narodu polskiego skuteczną odpowiedzią wydaje się militaryzacja narodu dokonana na miarę XXI wieku, daleka od np. przywrócenia powszechnego poboru w starym wydani