Izrael w ogniu. Liberalizm — nacjonalizm do przerwy 1:1