Innowacyjna przyszłość NATO

7 min.

NATO opracowuje kolejne rozwiązania, które mają zachęcić zachodni biznes, świat nauki i wynalazków do zaangażowania się w rozwój technologii podwójnego przeznaczenia. Od skuteczności działań Sojuszu w obszarze innowacji zależy to, czy będzie w stanie dotrzymać kroku innym światowym graczom, przede wszystkim Chinom, których dynamizm na polu technologii stanowi poważne wyzwanie.