Era nowych tożsamości

12 min.

Przemiany technologiczne i społeczne ostatnich kilkudziesięciu lat uderzyły mocno w instytucje definiujące życie ludzkie przez poprzednie wieki – religię, rodzinę i naród. Natura nie zna jednak próżni, a zdecydowana większość przedstawicieli naszego gatunku to zwierzęta stadne. Każdy potrzebuje odpowiadać sobie jakoś na pytanie „kim jestem?”. Pojawiają się więc kolejne alternatywne wobec tradycyjnych tożsamości zbiorowe – takie nigdy dotąd niewidziane oraz takie od jakiegoś czasu zapomniane.