Epoka postliberalna, cz. II

14 min.

Jak wspominałem w pierwszej części wprowadzenia, wolny handel zabrał w Ameryce więcej miejsc pracy niż automatyzacja. Czasy jego niepodzielnego panowania dobiegają jednak kresu. Temu zagadnieniu de Benoist umyślnie poświęca niewiele miejsca. Rozpad paradygmatu wolnego handlu stanowi jednak ważną oznakę przemijania panowania liberalizmu.