Czy możliwy jest technologiczny skok przez demograficzną przepaść?

10 min.