Autor

Wojciech Lizak

3 WPISY
Doktor nauk humanistycznych, Działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel muzeum poświęconego polskim dziejom Szczecina.

Odwrócona adopcja, odwrócona aborcja

Zrywanie kulturowych więzi międzypokoleniowych i brak ciągłości polskich elit skutkuje osłabianiem polskiego kodu kulturowego.

U źródeł szczecinerstwa (cz. II)

Przedstawiamy drugi fragment książki: „Owoce kakogeniki: Szczecinerzy” poświęconej historii i tożsamości Szczecina.

U źródeł szczecinerstwa

Polska myśl zachodnia narodziła się w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku. Była ona wyrazem zaniepokojenia części opinii publicznej groźbą ostatecznej germanizacji zaboru pruskiego a przede wszystkim Wielkopolski. Jej prekursorem był myśliciel, publicysta i polityk Jan Ludwik Popławski. Sformułował takie oto zadanie dla Polaków: nie mogą stać twarzą skierowaną wyłącznie na wschód a plecami odwróconymi do traconych bądź już utraconych Ziem Zachodnich. Zachodzą bowiem na nich trudno odwracalne procesy polegające na kurczeniu się polskiego etnosu. Polska myśl zachodnia przechodziła przez rozmaite fazy rozwoju. Nie czas i miejsce aby opisywać jej historię. Ale powinno się przypomnieć jej podstawowe założenia: przeciwstawienie się procesom germanizacji na polskich kresach zachodnich, zdefiniowanie ziem utraconych, tzw. ziem macierzystych, z których wyparto żywioł słowiańsko-polski, określenie zasięgu polskiego etnosu na „ziemiach macierzystych”, analiza możliwości powrotu Polski na „ziemie macierzyste”, zwane też „ziemiami postulowanymi”, a w tym: wykreślenie optymalnego przebiegu granicy...