Autor

Witold Malinowski

1 WPISY
Warszawiak, początkujący filozof. Interesuje się myślą polityczną, a w szczególności rewolucją konserwatywną.

Carl Schmitt i Chantal Mouffe. Polityka jako konflikt

Myśląc o polityce mamy zwykle przed oczami klasyczną, starożytną formułę mówiącą o tym, że jest to troska o dobro wspólne. Przyglądając się bliżej widzimy jednak raczej różnego rodzaju walki o partykularne interesy różnych grup społecznych.