Autor

Tomasz Bohusz

7 WPISY
Publicysta, interesuje się przemianami kulturowymi w Polsce i Europie Zachodniej.

Antysemityzm endecji. Dziedzictwo czy obciążenie?

Antysemityzm endecji i jego ewolucja od wersji realistycznej do obsesyjno-spiskowej pokazuje, że nadmierne skupienie się na określonym problemie, nawet wobec trafnie stawianych diagnoz, może prowadzić do zwyrodnienia idei.

Protesty – analiza apelu „zwykłych” księży

Na łonie Kościoła trwa dyskusja o protestach przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Głos zabrała grupa duchownych, którzy wystosowali „apel zwykłych księży”.

Czemu prawica wstydzi się sukcesu w sprawie aborcji?

22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który nieomal wyczerpuje główne postulaty polskiego ruchu pro-life. Wieloletnia walka przeciw aborcji ostatecznie przyniosła efekt. A jednak prawa strona nie tryska entuzjazmem. Dlaczego?

Imigracja, naród, polityka – o nowej encyklice Franciszka

Fratelli tutti (wł. Wszyscy bracia) to najnowszy papieski dokument wpisujący się w długą tradycję encyklik społecznych, która została zapoczątkowana przez Leona XIII jego dziełem Rerum Novarum. Ten nurt nauczania Kościoła odcisnął głębokie piętno w europejskiej myśli społeczno-politycznej. Od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że Katolicka Nauka Społeczna staje się odtwórcza i zamiast wyznaczać oryginalne kierunki w myśleniu o polityce czy gospodarce, to podąża za innymi. Mankamentem papieskiej refleksji społecznej jest duży poziom ogólności dający niekiedy szerokie pole do interpretacji. Encyklika Franciszka nie tylko nie pozostaje pod tymi względami inna, ale zdaje się potęgować te kwestie. Dokumenty papieskie zawsze wywołują pewien rezonans i pozytywny ferment, a nade wszystko dla katolików powinny stanowić kluczowy punkt odniesienia. Warto więc pochylić się nad Fratelli tutti. Encyklika jest obszerna co do treści i dość różnorodna co do tematów, skupię się więc na fragmentach dotyczących narodu,...

Nie płakałem po muzeum Hagia Sophia

Zamiast ubolewać nad przekształcaniem muzeum w meczet, zastanówmy się jak odwrócić trend przekształcania europejskich kościołów (w najlepszym przypadku) na muzea.

Sojusz dobrych ludzi. Jak Kaczyński z Onetem będzie likwidował przemysł futrzarski

PiS, chcąc zdobyć poparcie młodego pokolenia, dąży do zniszczenia istotnej gałęzi polskiego przemysłu. By to uczynić szuka sojusznika w liberalnych mediach.

O. Szustak robi krecią robotę

Polemika z M. Kędzierskim i O. Szustakiem. Wbrew temu co mówi część środowisk odwołujących się do tradycji, nie przegraliśmy jeszcze wojny kulturowej.