Autor

Sylwia Mazurek

1 WPISY
Doktor teologii religii, absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowania: religie polityczne, historia Włoch w XX w.

Ołów, bomby i terroryzm, czyli Włochy w latach ‘70

Lata 70. we Włoszech były okresem eskalacji przemocy politycznej, walk ulicznych i terroryzmu na wielką skalę. Co działo się na włoskich ulicach w „latach ołowiu”?