Autor

Rafał Buca

4 WPISY
Członek Rady Naczelnej i prezes okręgu pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Autor podcastów i artykułów popularyzujących historię polityczną XX w. zwłaszcza w zakresie Hiszpanii frankistowskiej. Zainteresowany kulturą, polityką i historią oraz ich wzajemnym oddziaływaniem. Działacz społeczny.