Autor

Piotr Ewertowski

3 WPISY
Historyk, sinolatynista, podróżnik, przewodniczący Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Poznaniu. Naukowo zajmuje się źródłoznawstwem oraz dziejami stosunków europejsko-azjatyckich w czasach wczesnonowożytnych. Obecnie kończy doktorat z historii w Poznaniu oraz studiuje sinologię w Xi'an.

Źródła rozkładu Zachodu. Na bezdrożach indywidualizmu

Obecnie największą bolączką świata Zachodu jest indywidualizm, który rozbija nasze wspólnoty. Alternatywą wcale nie jest kolektywizm, bo przecież chrześcijańska Europa już przełamała napięcie między nim a indywidualizmem.

Świeccy uratują Kościół

Każdy kryzys Kościoła wyłaniał ludzi, którzy przyczyniali się do jego odnowy. Obecnie, gdy duchowieństwo traci autorytet, to laikat stanie się współczesnym Franciszkiem, Teresą z Ávila czy Ignacym Loyolą.

Mit neutralności światopoglądowej państwa

Neutralność światopoglądowa państwa jest jednym z największych mitów współczesnej polityki. Lewica często używa tego pojęcia, by dyskredytować swoich przeciwników ideologicznych i budować społeczeństwo według własnej agendy, co tylko potwierdza niemożność istnienia państwa „neutralnego”.