Autor

Piotr Ewertowski

4 WPISY
Dziennikarz i publicysta portalu misyjne.pl, historyk, podróżnik. Obecnie mieszka w Meksyku i kończy doktorat z historii w Poznaniu. Naukowo zajmuje się źródłoznawstwem oraz dziejami stosunków Hiszpanii z innymi kulturami, głównie Azją, w czasach wczesnonowożytnych.

Meksykański Dziki Zachód. Tu często rządzi bezprawie

Północny i środkowy Meksyk to, można powiedzieć, Meksyk prawdziwy, niemal stereotypowy i oferujący wiele atrakcji kulturowych i przyrodniczych, których nie doświadczy turysta siedzący na plaży w Cancún. Stosunkowo niewielu podróżników dociera w te rejony..

Źródła rozkładu Zachodu. Na bezdrożach indywidualizmu

Obecnie największą bolączką świata Zachodu jest indywidualizm, który rozbija nasze wspólnoty. Alternatywą wcale nie jest kolektywizm, bo przecież chrześcijańska Europa już przełamała napięcie między nim a indywidualizmem.

Świeccy uratują Kościół

Każdy kryzys Kościoła wyłaniał ludzi, którzy przyczyniali się do jego odnowy. Obecnie, gdy duchowieństwo traci autorytet, to laikat stanie się współczesnym Franciszkiem, Teresą z Ávila czy Ignacym Loyolą.

Mit neutralności światopoglądowej państwa

Neutralność światopoglądowa państwa jest jednym z największych mitów współczesnej polityki. Lewica często używa tego pojęcia, by dyskredytować swoich przeciwników ideologicznych i budować społeczeństwo według własnej agendy, co tylko potwierdza niemożność istnienia państwa „neutralnego”.