Autor

Patryk Okoniewski

1 WPISY
Publicysta Polityki Narodowej, komunitarysta. Interesuje się historią myśli politycznej oraz zjawiskami społecznymi związanymi z globalizacją.

Nowa lewica – spór o politykę tożsamości i nie tylko

Konflikt w Partii Razem to tylko jeden z przejawów zmian o zasięgu międzynarodowym, które postępują w środowiskach lewicowych. Czy w przyszłości czeka nas wyłonienie się kolejnej mutacji lewicy?