Autor

Patryk Kossowski

2 WPISY
Badacz i admirator filozofii Bogusława Wolniewicza, zwolennik metody analitycznej w filozofii. Zainteresowany historią polityczną Europy, literaturą polską i rosyjską. Poza tym zajmuje się logiką formalną, ale także uważnie śledzi najnowsze odkrycia nauk ścisłych. Nie związany ściśle z żadną partią czy ruchem politycznym, sympatyzujący z prawicą.

Rama metafizyczna dla opozycji prawica-lewica. Filozofia losu w ujęciu Bogusława Wolniewicza

Bogusław Wolniewicz (1927-2017) był jednym z największych europejskich myślicieli drugiej połowy XX wieku. Myśl Wolniewicza dąży mocą swojej spójności logicznej do systemu filozoficznego.

„Nowoczesny tradycjonalizm” Stanisława Lema w trzeciej dekadzie XXI wieku

Stanisław Lem to zaraz po Janie Pawle II, Chopinie i Koperniku największy „towar eksportowy” polskiej kultury na świecie. Jakie zapatrywania społeczno-polityczne miała ta wybitna postać?