Autor

Miłosz Wyszkowski

3 WPISY
Wieloletni działacz Młodzieży Wszechpolskiej, publicysta. Interesuje się m.in. ekonomią, nowymi technologiami, Kresami Wschodnimi i rewolucją francuską.