Autor

Michał Kmieć

3 WPISY
doktorant nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikował m.in. na łamach: „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka", „Teologia Polityczna Co Tydzień", „Civitas. Studia z Filozofii Polityki". W badaniach koncentruje się wokół polskiej myśli politycznej, klasycznej myśli republikańskiej, teologii politycznej oraz wolności religijnej. Interesuje się również teologią ciała i teologią miłości, a także zagadnieniami społecznymi w obszarze małżeństwa i rodziny.