Autor

Michał Ciesielski

5 WPISY
Ekonomista, absolwent i doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Prezes Centrum Myśli Gospodarczej.