Autor

Lucien Ehrard

1 WPISY
Francuz na emigracji w Polsce, gdzie odkrywa część swoich korzeni. Studiował historię i slawistykę na Sorbonie. Współpracuje z miesięcznikiem Causeur. Interesuje się historią myśli politycznej, współczesną Francją i słowiańskimi plemionami.

„Nie da się być jednocześnie konserwatystą i liberałem”. Rozmowa z Alainem de Benoistem

O imigracji, kapitalizmie, erozji więzi wspólnotowych, sytuacji Francji i Europy mówi Alain de Benoist w rozmowie z Lucienem Ehrardem.