Autor

Krzysztof Tyszka-Drozdowski

2 WPISY
Urodzony w Warszawie. W 2019 roku zadebiutował zbiorem esejów Żuawi nicości. W 2021 roku w wydawnictwie ARCANA ukazała się jego debiutancka powieść, Zamknięte raje. Obie książki nominowano do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Publikował liczne artykuły zarówno w prasie polskiej (Plus Minus, Arcana, Do Rzeczy, Teologia Polityczna), jak i zagranicznej (The American Conservative, The Critic, UnHerd, American Affairs Journal). Pracuje nad kolejną powieścią. W przyszłym roku nakładem wydawnictwa ARCANA ukaże się jego praca o Charles’u Maurrasie, Forma rzymska. Myśl Charles’a Maurrasa.

Epoka postliberalna, cz. II

Wolny handel zabrał w Ameryce więcej miejsc pracy niż automatyzacja. Czasy jego niepodzielnego panowania dobiegają jednak kresu. Temu zagadnieniu de Benoist umyślnie poświęca niewiele miejsca. Rozpad paradygmatu wolnego handlu stanowi jednak ważną oznakę przemijania panowania liberalizmu.

Epoka postliberalna, cz. I

Artykuł to część wstępu do polskiego tłumaczenia książki Przeciw liberalizmowi Alaina de Benoist, wydanej przez Instytut Zamoyskiego