Autor

Krzysztof Arton

1 WPISY
Student filozofii, zainteresowany zwłaszcza filozofią polityki i etycznym wymiarem nowych technologii.

O niemożności demokratycznego uzasadnienia liberalizmu. Wokół myśli Carla Schmitta

Jak uczyli nas greccy filozofowie, celem polityki jest realizacja dobra wspólnego Natomiast liberalizm – zdaniem Carla Schmitta – ze względu na prymat indywidualizmu nad wspólnotowością jest szkołą myślenia antypolitycznego.