Autor

Jan Hucuł

1 WPISY
Wieloletni działacz narodowy zainteresowany w szczególności przemianami społecznymi i zagadnieniami ekonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako ekonomista w instytucjach publicznych i trzecim sektorze.

Przegapiona rewolucja. Symboliczny koniec III RP

Jesienią 2020 roku skończyła się III RP - nie jako twór konstytucyjny, ale jako ugruntowany ład polityczny. Choć nadal wielu tego nie dostrzega, to na naszych oczach powstaje nowa rzeczywistość.