Autor

Jan Hucuł

4 WPISY
Wieloletni działacz narodowy zainteresowany w szczególności przemianami społecznymi i zagadnieniami ekonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako ekonomista w instytucjach publicznych i trzecim sektorze.

O co właściwie nam chodzi? Rozważania nad celami i wyzwaniami nacjonalizmu w XXI w.

Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Pytania te, dotyczące istoty i celu naszej bytności, należą do najbardziej elementarnych i konstytuujących naszą działalność.

Neoprogresywizm – nowa nowoczesność jako próba odpowiedzi na wyzwania postmodernizmu

Prawica przegrywa niemal wszystko, co jest do przegrania od 200 lat. O ile w temacie niepowodzeń powiedziano już wiele, a jeszcze więcej napisano by uzasadnić moralną wyższość klęsk, to nadal niezagospodarowany wydaje się obszar refleksji odpowiadającej na pytanie – co robić?

W przededniu Międzymorza, czyli wojna na Ukrainie a sprawa polska

Konieczność sprawnego administrowania falą uchodźców i skupienie na problemach bieżących nie oddala jednak od nas wyzwań przyszłości, nad którymi musimy myśleć już dziś. Zaistniała sytuacja nie zwalnia nikogo z myślenia o naszym własnym, długookresowym interesie.

Przegapiona rewolucja. Symboliczny koniec III RP

Jesienią 2020 roku skończyła się III RP - nie jako twór konstytucyjny, ale jako ugruntowany ład polityczny. Choć nadal wielu tego nie dostrzega, to na naszych oczach powstaje nowa rzeczywistość.