Autor

Centrum Myśli Gospodarczej

3 WPISY
Niezależny think tank tworzony przez środowisko młodych ekonomistów, napędzanych pasją i poczuciem odpowiedzialności. Budujemy eksperckie środowisko, działające na rzecz dobra wspólnego poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy niezależnej od zastałych dogmatów i podziałów.