Autor

Bogusław Włodawiec

1 WPISY
Psycholog, psychoterapeuta, autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych. Zajmuje się psychoterapią nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania i uzależnień.

Permisywna edukacja seksualna a strategie prokreacyjne człowieka

Dlaczego ludzie są skłonni prowadzić rozwiązły tryb życia? Jak permisywna edukacja seksualna wpływa na zachowanie człowieka w wieku dorosłym? Dlaczego swoboda seksualna nie dała człowiekowi Zachodu szczęścia?