Autor

Bogumił Grott

2 WPISY
Profesor zwyczajny dr hab. Był zatrudniony do emerytury na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnią funkcję kierownika Zakładu Stosunków Państwowo-Kościelnych zajmował się problematyką politologii religii. Obecnie jego zainteresowania koncentrują się wokół historii myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów narodowych i nacjonalizmu oraz stosunków narodowościowych w Polsce i krajach europejskich.

Czas ruszyć do kontrataku, czyli rozważania wokół książki A. Krzystyniaka, „Zwijanie polskości”

Poruszane przez dra Krzystyniaka sprawy dotyczą nie tylko kwestii terytorialnych, ale także i zachodzących na Górnym Śląsku (i nie tylko tam) różnych mechanizmów kulturowych, które miały i mają nadal swój głęboki wydźwięk polityczny.

Roman Dmowski o Polakach i Polsce na tle sądów o innych narodach

Kondycja polskiego narodu na tle innych nie napawała optymizmem głównego ideologa polskiego nacjonalizmu.