Autor

Bartosz Zalewski

1 WPISY
Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, radca prawny, współpracujący z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.