Autor

Artur Veryho

1 WPISY
Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. Pracownik biura rachunkowego. Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości i aktywny członek trzech Studenckich Kół Naukowych: SKN Finansów i Makroekonomii, SKN Badań nad Konkurencyjnością i SKN Geopolityki, Idei i Strategii.