Autor

Artur Krawczyk

3 WPISY
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.