Alienacja władzy, czyli pycha kroczy przed upadkiem